Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/02/2023

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Nguyễn Văn Phong
Email:phong84tn@gmail.com

 Xin ý kiến về việc vì phạm truyền đạt thông tin thất thiệt gây hoàng mang cho người dân trên mạng xã hội.

Với kiểu tiêu đề giật tít sai sự thật sẽ xử lý ra sao?

 

 


tải file đính kèm - 4 năm trước