Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/07/2020

Dự thảo Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam