Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21/01/2021

Danh sách cấp phép

Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 4G cho Vietnamobile

(09/12/2017)

 Ngày 13/11/2017, Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 568/ GP-BTTTT và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 4G số 569/ GP-BTTTT cho Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile. Giấy phép có giá trị đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2024.

Tổng hợp giấy phép mạng xã hội

(16/11/2017)

Danh sách cập nhật đến ngày 16/11/2017.

Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản

(16/11/2017)

Danh sách cập nhật đến ngày 16/11/2017.