Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/07/2020

Thông tin xử phạt

Xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với các tổ chức

Xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với các tổ chức

(15/11/2018)

Ngày 13/11/2018, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức: Báo điện tử Người Lao Động, Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ trực tuyến DGM Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Thiên Lộc.

Xử phạt 30 triệu đồng đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

Xử phạt 30 triệu đồng đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

(01/11/2018)

Ngày 1/11/2018, Cục Báo chí – Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Cục Xuất bản, In và Phát hành xử phạt 43 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính

Cục Xuất bản, In và Phát hành xử phạt 43 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính

(31/10/2018)

Mới đây, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành với tổng số tiền 43 triệu đồng.

Xử phạt các doanh nghiệp sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép

Xử phạt các doanh nghiệp sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép

(22/10/2018)

Mới đây, Trung tâm Tần số Vô tuyến điện II (thuộc Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ TT&TT) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính các doanh nghiệp do sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có giấy phép.