Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/06/2019

Thông tin xử phạt

Xử phạt 10 triệu đồng đối với Báo điện tử Dân trí

(20/11/2018)

Ngày 19/11/2018, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo điện tử Dân trí.

Xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với các tổ chức

Xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với các tổ chức

(15/11/2018)

Ngày 13/11/2018, Thanh tra Bộ TT&TT đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức: Báo điện tử Người Lao Động, Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ trực tuyến DGM Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông Thiên Lộc.

Xử phạt 30 triệu đồng đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

Xử phạt 30 triệu đồng đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

(01/11/2018)

Ngày 1/11/2018, Cục Báo chí – Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.