Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18/02/2020

Thông tin xử phạt

Thu hồi thẻ nhà báo của 02 nhà báo công tác tại Báo Thanh Niên

Thu hồi thẻ nhà báo của 02 nhà báo công tác tại Báo Thanh Niên

(05/12/2016)

Ngày 05/12/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 2184/QĐ-BTTTT thu hồi Thẻ nhà báo của ông Đặng Ngọc Hoa, Phó Tổng Biên tập báo Thanh Niên và Quyết định số 2185/QĐ-BTTTT thu hồi thẻ nhà báo của ông Võ Văn Khối, công tác tại Báo Thanh Niên.