Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17/01/2021

Giới thiệu văn bản mới ban hành

Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

(05/04/2019)

Ngày 3/4/2019, Thứ trưởng Phan Tâm thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT đã ký ban hành Kế hoạch Công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ TT&TT ban hành Quyết định thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ

Bộ TT&TT ban hành Quyết định thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ

(26/03/2019)

Ngày 19/3/2019, vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018  của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hướng dẫn hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

(19/03/2019)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT

Bộ TT&TT ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT

(07/03/2019)

Ngày 5/3/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TT&TT.

Lập Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam

Lập Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam

(07/03/2019)

Hội đồng quản lý là đại diện Bộ TT&TT tại Trung tâm Internet Việt Nam.