Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/10/2020

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

(18/08/2020)

Trong 02 ngày 17 và 18/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025) với chủ đề “Nâng cao năng lực, phẩm chất, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm nêu gương; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đưa ngành TT&TT phát triển bứt phá, dẫn dắt chuyển đổi số Quốc gia”. 

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

(14/08/2020)

Trong 2 ngày 13 và 14/8/2020, Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (Tổng công ty VTC) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Khối DNTW); đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng gần 100 đại biểu đại diện cho phẩm chất, trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ VTC tham dự Đại hội.

Công tác nhân sự Đại hội XIII liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước

Công tác nhân sự Đại hội XIII liên quan đến vận mệnh của Đảng và tiền đồ phát triển của đất nước

(12/08/2020)

 Công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của Đại hội Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng; liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự phát triển bền vững của Đảng, và đất nước. 

Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm

Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm

(12/08/2020)

Để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận, ở cấp trung ương có Ban Tuyên giáo Trung ương với tư cách là cơ quan tham mưu và Hội đồng Lý luận Trung ương với tư cách là cơ quan tư vấn. Ban Tuyên giáo có hệ thống tổ chức từ trung ương đến tỉnh, huyện, nhưng ở cấp địa phương, chủ yếu là chăm lo cho công tác tuyên giáo nói chung, ít có điều kiện tham gia công tác lý luận.

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(03/08/2020)

 Các cán bộ Đảng viên tại Quảng Ninh đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm để tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.