Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 03/07/2020

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản

(14/06/2016)

Ngày 14/6/2016, tại TP. Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dành cho lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí phía Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Lãnh đạo các cơ quan báo chí phía Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

(07/06/2016)

Ngày 6/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Dự kiến Hội nghị này sẽ kéo dài trong hai ngày 6 và 7/6.

Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đơn vị khu vực phía Nam

Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đơn vị khu vực phía Nam

(26/05/2016)

Ngày 25/5, tại TP.Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối cho hơn 600 cán bộ, đảng viên của các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Khối khu vực phía Nam.

 
Cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương tại miền Trung - Tây Nguyên học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương tại miền Trung - Tây Nguyên học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

(24/05/2016)

Sáng 24/5/2016, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ khối.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII

(13/05/2016)

Trong hai ngày 12 - 13/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.