Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/10/2020

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Cơ cấu nhân sự Đại hội XIII: Trẻ tuổi và cao tuổi

Cơ cấu nhân sự Đại hội XIII: Trẻ tuổi và cao tuổi

(21/09/2020)

Yêu cầu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về cơ cấu nhân sự 3 độ tuổi tại Đại hội XIII là nhằm tạo ra một sự kế thừa trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Những tư tưởng chỉ đạo toàn diện, có ý nghĩa chiến lược và tính thực tiễn sâu sắc

Những tư tưởng chỉ đạo toàn diện, có ý nghĩa chiến lược và tính thực tiễn sâu sắc

(09/09/2020)

 Trong những tháng ngày này, tình hình thế giới và trong nước đang có những chuyển động hết sức khẩn trương, phức tạp và khó đoán định.

Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ

Bản lĩnh chính trị vững vàng giúp chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ

(03/09/2020)

 Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói như vậy sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

(03/09/2020)

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”

Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”

(31/08/2020)

  Người làm công tác tổ chức cần có sự mẫn cảm, sự tỉnh táo, công tâm, khách quan để chọn đúng cán bộ, tránh “thấy đỏ tưởng là chín”.