Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21/09/2020

Make in Việt Nam

Vì sao phải

Vì sao phải "Make in Vietnam" thay vì "Made in Vietnam"?

(24/08/2020)

 "Make in Vietnam" là một cách chơi chữ so với cụm từ “Made in Viet Nam” nhằm nhấn mạnh vào sự chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của người Việt.

Định danh điện tử hàng triệu người nhờ giải pháp Make in VietNam

Định danh điện tử hàng triệu người nhờ giải pháp Make in VietNam

(24/08/2020)

Phân biệt thật giả, nhận dạng thông tin tự động qua CMTND, không cần phải nhập liệu khi đăng ký dịch vụ, đó là những tiện ích của phần mềm định danh khách hàng điện tử (eKYC) do một doanh nghiệp Việt Nam phát triển.