Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 21/09/2020

CNTT

Ứng dụng CNTT đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại

Ứng dụng CNTT đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại

(25/08/2020)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền (TTTT) và thông tin đối ngoại (TTĐN) góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bắc Ninh quan tâm về công tác bảo mật và ATTT

Bắc Ninh quan tâm về công tác bảo mật và ATTT

(25/08/2020)

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông đã và đang đem lại nhiều lợi ích to lớn cho người dùng, các tổ chức và doanh nghiệp, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin (ATTT) bởi các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng. Tại Bắc Ninh cũng đã xảy ra một số cuộc tấn công mạng nguy hiểm, với thủ đoạn tinh vi, phức tạp nhằm vào hệ thống mạng CNTT của các cơ quan nhà nước. Điều này đang đặt ra vấn đề cấp bách, đòi hỏi cần tăng cường công tác đảm bảo bảo m

Chuyên gia CNTT ngành Hải quan diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT

Chuyên gia CNTT ngành Hải quan diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT

(25/08/2020)

Cuộc diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin cho ngành Hải quan năm 2020 có sự tham gia của trên 80 cán bộ, chuyên gia CNTT của Cục CNTT và Thống kê hải quan, đại diện Cục Hải quan các địa phương.