Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 18/10/2021

Biển đảo - quê hương

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển: Cơ hội và giải pháp bảo vệ

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển: Cơ hội và giải pháp bảo vệ

(18/10/2021)

Bảo vệ biển và hải đảo Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu trong toàn hệ thống chính trị, được cụ thể hóa trong các nghị quyết của Đảng và Chính phủ như: Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26-NQ/CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển: Hiện trạng môi trường biển

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển: Hiện trạng môi trường biển

(18/10/2021)

Sự phát triển kinh tế biển, sự tăng trưởng của các ngành du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác khoáng sản và dầu khí, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản… đã dẫn đến sự tập trung dân cư và quá trình đô thị hóa tại các vùng ven biển, làm gia tăng nước thải, chất thải rắn ảnh hưởng đến môi trường biển.

Vang mãi thiên hùng ca trên biển: Khai mở một con đường

Vang mãi thiên hùng ca trên biển: Khai mở một con đường

(18/10/2021)

Chuyện về con đường biển và những người vận chuyển vũ khí trên con đường ấy được ví như một thiên hùng ca ngời sáng về lòng yêu nước. Trong điều kiện kẻ thù ngày đêm phong tỏa, nhưng với ý chí cao, sẵn sàng quyết tử, cán bộ, chiến sĩ trên những con tàu không số vẫn băng qua hiểm nguy, đạp sóng Biển Đông để vận chuyển hàng chục nghìn tấn vũ khí, đạn dược, nhân lực, kịp thời chi viện cho quân và dân miền Nam đánh giặc.

Nỗ lực chấm dứt nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Mân Quang

Nỗ lực chấm dứt nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Mân Quang

(18/10/2021)

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân đã tự ý lấn chiếm vùng nước khu vịnh Mân Quang (thành phố Đà Nẵng) để làm bè nuôi hàu, vẹm, cá. Việc hình thành những bãi cọc, bè tre, bè gỗ lớn, nhỏ và lượng lớn chất thải từ việc nuôi cá lồng bè kết hợp với lượng dầu máy tồn dư của tàu thuyền neo đậu tại đây đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an toàn thực phẩm đối với chính số hải sản nuôi trồng tại khu vực này.

Vang mãi thiên hùng ca trên biển: Những chuyến tàu mang khát vọng giải phóng quê hương

Vang mãi thiên hùng ca trên biển: Những chuyến tàu mang khát vọng giải phóng quê hương

(18/10/2021)

Chuyến vượt biển đầu tiên đưa vũ khí vào Khu 5 của “Tập đoàn đánh cá sông Gianh” không thành. Trung ương Đảng chỉ thị cho các tỉnh Nam Bộ chuẩn bị bến bãi và cho tàu ra miền Bắc thăm dò, báo cáo tình hình, nếu có điều kiện thì chở vũ khí về. Chỉ thị của Trung ương phù hợp với lòng mong mỏi của các địa phương. Do đó, trong một thời gian ngắn, các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bà Rịa đã gấp rút chuẩn bị các đội tàu, mua sắm tàu, lưới và chuẩn bị lực lượng lên đường.