Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 25/09/2020

Biển đảo - quê hương

Xác lập chủ quyền biển đảo từ rất sớm

Xác lập chủ quyền biển đảo từ rất sớm

(21/09/2020)

Việc cắm mốc, dựng bia chủ quyền ở xứ Hoàng Sa từ thời vua Gia Long, Minh Mạng là những cơ sở lịch sử quan trọng, khẳng định chủ quyền tuyệt đối, bất khả xâm phạm của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Vấn đề Biển Đông “nóng” tại hội nghị giữa ASEAN-Trung Quốc

Vấn đề Biển Đông “nóng” tại hội nghị giữa ASEAN-Trung Quốc

(10/09/2020)

  Hợp tác chống đại dịch Covid-19 cũng như vấn đề Biển Đông là các vấn đề nóng được thảo luận giữa ASEAN và các nước đối tác.

Sức sống mới ở Trường Sa sau 45 năm giải phóng

Sức sống mới ở Trường Sa sau 45 năm giải phóng

(09/09/2020)

Trường Sa - hai tiếng rất đỗi thiêng liêng, là niềm tự hào cha ông để lại đã thấm vào máu thịt ngàn đời của người Việt Nam. Ba Bình, Nam Yết, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn, Đá Hoa Lau, Thị Tứ, Cô Lin, Phan Vinh… dù ở giữa muôn trùng khơi, nhưng những cái tên ấy nghe thân thương, gần gũi biết bao.

Sắt son lời thề giữ biển: Tự cường để giữ biển

Sắt son lời thề giữ biển: Tự cường để giữ biển

(08/09/2020)

 Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình mới trên Biển Đông, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra nhiều khó khăn, thách thức.

Sắt son lời thề giữ biển: Biển động, lòng người dậy sóng

Sắt son lời thề giữ biển: Biển động, lòng người dậy sóng

(08/09/2020)

  Mỗi người dân Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển của Việt Nam.