Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13/08/2020

Thông báo

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam thông báo về việc gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 đợt 3

(06/08/2020)

Thông báo số 160/TB-VCNPM ngày 06/08/2020 của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương

(06/08/2020)

Quyết định số 1040/QĐ-CBĐTW-HĐTT ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương (kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương).

Thông báo số 1041/TB-CBĐTW-HĐTT ngày 31/7/2020 của Hội đồng Thi về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương.
 

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp In năm 2020

(27/07/2020)

Thông báo số 248/TB-CĐCNI ngày 24/07/2020 của Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

 

Hội nghị chuyên đề về bưu chính

(24/07/2020)

Ngày 28/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề bưu chính với hai nội dung chính là công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính và giới thiệu bộ Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode.