Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20/10/2020

Thông báo

Cục Báo chí thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

(15/10/2020)

Căn cứ Công văn số 3505/BTTTT-TCCB ngày 11/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng công chức của Cục Báo chí năm 2020, Cục Báo chí thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tuyển dụng công chức đợt 1, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

(13/10/2020)

Thông báo số 37/TB-PTTH&TTĐT ngày 12/10/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 của Cục Xuất bản, in và phát hành

(03/10/2020)

 Cục Xuất bản, In và Phát hành trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức 2020 như sau:

Cục Thông tin cơ sở thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

(29/09/2020)

Thông báo số 942/TB-TTCS của Cục Thông tin cơ sở.