• Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm
  • Các đại biểu tham dự khai mạc Triển lãm
  • Gian trưng bày trung tâm tại Triển lãm
  • Các đại biểu tham quan gian trưng bày trung tâm tại Triển lãm
  • Các đại biểu tham quan gian trưng bày của NXB Thông tin và Truyền thông tại Triển lãm
  • GS.Phong Lê chia sẻ tại buổi tọa đàm: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp văn hóa - văn học nghệ thuật Việt Nam thế kỷ XX nhân dịp Triển lãm