Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

TT-Huế: Hơn 2.000 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2021

12/12/2023 19:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Tổng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu có thêm từ 7-9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 8 xã nông thôn mới nâng cao, 2-3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.


zz93.jpg

 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021.

Theo đó, tổng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2021 là khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu có từ 7-9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 8 xã nông thôn mới nâng cao, 2-3 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 là 0,4%. Riêng đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng miền núi, dân tộc thiểu số giảm từ 2%-3%, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giảm từ 1,0%-1,5%.

Ngoài ra, 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên các đối tượng chính sách... được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách khác về giáo dục theo quy định.

Bên cạnh đó, đảm bảo 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận chính sách dạy nghề, tạo việc làm khi có nhu cầu; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội theo quy định; 100% đối tượng theo quy định được đóng, hỗ trợ mức đóng thẻ bảo hiểm y tế theo quy định…

Để đạt được những kết quả nói trên, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp sau: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững…

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 491

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)