Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Quảng Nam: Nông dân nuôi những con bò lai "to đùng", con bò sát nhìn ghê ghê này nhưng thu nhập khiến ai cũng mê

09/12/2023 19:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Nuôi bò lai to bự, nuôi dông cát, kỳ đà-những loài bò sát nhìn ghê ghê nhưng thu nhập khiến ai cũng mê. Đó là 2 trong số các mô hình, dự án phát triển chăn nuôi, trồng trọt được Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tỉnh Quảng Nam hỗ trợ vốn.


zz33.jpg

 Mô hình chăn nuôi bò lai ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) được tiếp sức từ nguồn vốn vay Qũy Hỗ trợ nông dân. Mô hình nuôi loài bò sát là con dông cát, con kỳ đà của ông Nguyễn Thanh Tuấn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũng được Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết, về nguồn vốn của Qũy Hỗ trợ Nông dân (HTND) năm 2020 năm, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân cho vay 46 dự án, với tổng số tiền 25,5 tỷ đồng cho 474 hộ (trong đó nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội 5 dự án, 3,1 tỷ đồng cho 52 hộ).

Nguồn vốn Quỹ HTND của tỉnh giải ngân cho vay 41 dự án, với 22,4 tỷ đồng cho 422 hộ, loại hình cho vay chủ yếu là chăn nuôi, chiếm tỷ lệ (90%), còn lại là trồng trọt và loại hình khác.

1.316 hộ được vay vốn từ Qũy HTND

Theo Hội ND tỉnh Quảng Nam, thực hiện Quyết định số 673/QĐ -TTg ngày 21/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020 ngân sách tỉnh đã ủy thác cho Hội Nông dân tỉnh 15 tỷ đồng (trước năm 2012 là 3,4 tỷ, năm 2012 - 2015, mỗi năm 2 tỷ, năm 2016 3 tỷ, năm 2017 5 tỷ, năm 2018, 2019 mỗi năm 10 tỷ; năm 2020 15 tỷ đồng; đến cuối năm 2020 tổng nguồn vốn là 54,4 tỷ), ngân sách cấp huyện 3,38 tỷ đồng (lũy kế:14,417 tỷ đồng), ngân sách cấp xã: 1,889 tỷ đồng (lũy kế: 6,743 tỷ đồng).

Đến nay, có 18/18 huyện, thị, thành Hội có Quỹ HTND đạt tỷ lệ 100%, nguồn vốn cấp huyện có 7 đơn vị đạt mức trên 1 tỷ đồng, 6 đơn vị đạt mức trên 500 triệu đồng và 5 huyện miền núi đạt mức dưới 500 triệu đồng; có 240/240 xã có Quỹ HTND đạt tỷ lệ 100% và 233/240 xã (97%) được ngân sách cấp vốn Quỹ HTND theo Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; số tiền Quỹ HTND của cấp xã đã chuyển lên cấp huyện quản lý là 22,040 tỷ đồng.

"Đến nay tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh Quảng Nam là 107,757 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội NDVN là 15,429 tỷ đồng, ngân sách địa phương 75,560 tỷ đồng (cấp tỉnh 54,4 tỷ đồng, cấp huyện 14,417 tỷ đồng, cấp xã 6,743 tỷ đồng). So sánh với cuối năm 2019 nguồn vốn tăng 21,382 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương và vận động ủng hộ.

Về việc sử dụng nguồn vốn của Qũy HTND đến nay kết quả cho vay, quản lý, sử dụng vốn Quỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam rất đạt hiệu quả. 

Trong  năm 2020, Hội ND tỉnh đã giải ngân cho vay 46 dự án, với tổng số tiền 25,5 tỷ đồng cho 474 hộ (trong đó nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội NDVN là 5 dự án, 3,1 tỷ đồng cho 52 hộ); nguồn vốn của tỉnh giải ngân cho vay 41 dự án, với 22,4 tỷ đồng cho 422 hộ, loại hình cho vay chủ yếu là chăn nuôi, chiếm tỷ lệ (90%), còn lại là trồng trọt và loại hình khác…", theo bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh việc cho vay theo nguồn vốn của Qũy HTND, đến nay kết quả thu nợ, tổng số dự án đến hạn thu hồi 25 dự án, với 14,6 tỷ đồng, và 270 hộ vay. Hiện Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đang quản lý 129 dự án, với dư nợ 66,733 tỷ đồng, cho 1.316 hộ vay.

Nông dân được "bơm" vốn kịp thời

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, một chủ trang trại chăn nuôi con đặc sản ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) chuyên cung cấp nguồn con đặc sản giống như con dông cát, con kỳ đà cho nhà nông ở Quảng Nam cũng được vay vốn Qũy HTND để phát triển trang, gia trại.

"Tôi đã 2 lần vay vốn của Qũy HTND, mỗi đợt 500 triệu đồng, đợt đầu đến nay đã trả xong vốn và tôi mới triển khai vay lại 500 triệu đồng khoảng hơn 1 năm nay. Nói chung nguồn vốn của Qũy HTND đã kịp thời "bơm" thêm tài chính nhà nông như chúng tôi để phát triển trang trại, chăn nuôi....", ông Tuấn chia sẻ.

Từ khi có Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, hằng năm ngân sách tỉnh cấp uỷ thác vốn Quỹ HTND tỉnh Quảng Nam tăng từ 2-15 tỷ đồng/năm. Đến nay, nguồn vốn cấp tỉnh tăng lên gần 54,4 tỷ đồng, đã giải quyết cho vay hàng trăm dự án, huy động hàng chục tỷ đồng đối ứng của hộ vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đã giúp nhiều hộ nông dân giảm nghèo bền vững, vươn lên khá, giàu.

Các dự án vay vốn đều phát huy hiệu quả, không có xâm tiêu, chiếm dụng; nguồn vốn luôn luôn được bảo toàn và có tích lũy dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội ND tỉnh Quảng Nam đã tập trung cho vay vốn kết hợp với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, dịch vụ hỗ trợ nông dân gắn với đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật.

"Nguồn vốn Quỹ HTND đã phát huy được hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân…", bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam khẳng định.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 350

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)