Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Nà Bó: Phát huy kết quả đạt được, xây dựng nông thôn mới nâng cao

05/12/2023 22:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Xã Nà Bó (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã huy động sức dân, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân trong xã.


zz14_1.jpg

 Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Nà Bó xác định mục tiêu của việc xây dựng cơ sở vật chất và phát triển nông nghiệp, nông thôn là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong đó, phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể. Nhờ đó đến nay, xã đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới, quyết tâm giữ vững và nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp… xã Nà Bó đã vận động người dân xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Lê Đình Thuân, Chủ tịch UBND xã Nà Bó, huyện Mai Sơn cho biết: Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, chúng tôi đã huy động nguồn lực, lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ trên địa bàn huyện... Cùng với đó, chúng tôi tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới tới toàn thể bà con nhân dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội thi, phong trào thi đua. Tập trung tuyên truyền các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo ông Thuân, xã tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện cho người dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với môi trường trong sạch, khả năng cạnh tranh tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường và nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, coi trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm. Đảm bảo diện tích gieo trồng, tăng hệ số sử dụng đất, phát triển nhân rộng các mô hình, dự án sản xuất có hiệu quả, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, xã Nà Bó đã phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ, huy động nội lực của người dân để đầu tư xây dựng và tu sửa cơ sở hạ tầng. Trong quá trình thực hiện, Nà Bó luôn bảo đảm sự công khai, minh bạch, phát huy vai trò làm chủ, sự giám sát của người dân đối với các công trình cơ sở hạ tầng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Chỉ tính từ cuối nắm 2020 đến nay, bà con trong xã đã góp hàng trăm ngày công, góp tiền của, hiến đất tu sửa và làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa bản... Đồng thời, UBND xã Nà Bó thường xuyên quan tâm phối hợp với các ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Đình Thuân, Chủ tịch UBND xã Nà Bó, cho biết:  Chúng tôi luôn quan tâm thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm và dạy nghề, giảm nghèo bền vững. Nhằm từng bước chuyển đổi cơ cấu lao động, đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả tăng nhanh thu nhập cho người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, đường giao thông trên địa bàn xã được cải thiện, tạo điều kiện cho nhiều loại phương tiện đi lại thuận lợi, thúc đẩy các dịch vụ như: Vận tải, thu mua và tiêu thụ nông sản phát triển, vận chuyển vật tư, sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu của sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thuận lợi cho nông dân phát triển kinh tế.

Anh Lò Văn Muôn, bản Nà Hường (xã Nà Bó, huyện Mai Sơn) cho biết: Từ khi xã về đích nông thôn mới, cuộc sống của người dân chúng tôi được cải thiện đáng kể. Đường xá đi lại thuận tiện, chúng tôi bán được hàng nông sản với giá cao hơn. Khi xã, bản tổ chức tu sửa đường xá chúng tôi đều tham gia hưởng ứng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay cùng chính quyền gìn giữ các thành quả đã đạt được., góp phần xây dựng diện mạo của xã ngày càng giàu đẹp hơn.

Ông Lê Đình Thuân, Chủ tịch UBND xã Nà Bó, khẳng định: Thời gian tới xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân. Huy động các nguồn lực thực hiện chương trình XDNTM. Đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong XDNTM giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhằm góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho người dân. Tăng cường huy động, lồng ghép bố trí các nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân như: Đường, trường, trạm, nước sạc. Đồng thời, nâng chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường…

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 454

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)