Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Hà Nội sẽ có thêm 8 quận mới vào năm 2030

05/12/2023 22:00 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Hà Nội sẽ có thêm 8 quận mới vào năm 2030 là nội dung của Chương trình 04-CTr/TU về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


zz12.jpg

Chương trình số 04-CTr/TU về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn... đã được Thành ủy Hà Nội thông qua ngày 17/3/2021.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Thành ủy Hà Nội đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Thành ủy Hà Nội nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó có giải pháp rà soát, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm phù hợp với quy hoạch và Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị.

Trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng nông thôn mới theo hướng tiêu chí đô thị, nhất là với các huyện:

Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng sẽ phát triển lên quận giai đoạn 2021-2025;

Các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh... lên quận vào giai đoạn 2026 - 2030.

Công tác quy hoạch phải đi trước một bước, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xã, huyện nông thôn mới đảm bảo gắn kết giữa quy hoạch công nghiệp, dịch vụ và quy hoạch đô thị với nông thôn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương;

Hoàn thành kế hoạch triển khai các quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư, không gian sản xuất (cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, phố nghề, cụm đổi mới,...), ban hành và thực hiện quy chế quản lý kiến trúc cho khu vực điểm dân cư nông thôn.

 

Đặc biệt là quy hoạch hệ thống giao thông nông thôn, các thiết chế văn hóa cơ sở và diện tích đất cây xanh công cộng theo hướng tiêu chí đô thị 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 452

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)