Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội): Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

05/12/2023 20:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Là một xã thuần nông Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) đã tận dụng những lợi thế để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Cùng với phát triển kinh tế, xã đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ môi trường.


z97.jpg

 Những điều kiện thuận lợi

Xã Cấn Hữu có diện tích đất tự nhiên là 985,74ha, trong đó: Đất nông nghiệp là 758,77ha, chiếm 77%. Bình quân đầu người đất nông nghiệp là 720m2/người. Có 02 vùng canh tác là ngoài đê sông Tích chiếm 1/3 diện tích, nội đê sông Tích chiếm 2/3 diện tích.

 Đất đai xã Cấn Hữu chủ yếu là đất có thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nhẹ; đất ít chua, dinh dưỡng trong đất tương đối khá, nghèo lân, giàu ka li. Với đặc điểm đất đai như trên cho phép trên địa bàn xã có thể phát triển nhiều loại cây trồng (lúa nước, hoa màu, rau, cây ăn quả) và có tiềm năng năng suất cao phù hợp với sản xuất thâm canh trong sản xuất nông nghiệp.

Đặc điểm nổi bật của địa hình ở Cấn Hữu là tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình so với mặt nước biển khoảng 3,0 - 3,5 m. Địa hình nghiêng theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Khu vực Đông Bắc có độ cao lớn hơn (bình quân 3,5 - 3,8 m), khu vực Tây Nam cao trung bình 3,0 - 3,5 m; các khu dân cư cao trung bình 4,0 - 5,0 m.  Với đặc điểm địa hình này cho phép xây dựng các khu sản xuất hàng hóa tập trung quy mô thích hợp đối với nhiều loại cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp.

 Cấn Hữu mang các đặc điểm khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng với 2 mùa rõ rệt. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, mùa khô hanh kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm 23,4 oC, nhiệt độ cao nhất vào tháng 7 đạt 38 - 40oC, nhiệt độ thấp nhất vào tháng giêng chỉ từ 8 - 10oC.

Với đặc điểm thời tiết khí hậu như trên cho phép trên địa bàn xã có thể phát triển đa dạng hóa cây trồng, gieo trồng nhiều vụ trong năm; tuy nhiên vào mùa khô do khô hạn và rét đã gây ra những khó khăn nhất định trong sản xuất nông nghiệp.

Vị trí địa lý của xã tương đối thuận lợi, có tỉnh lộ 421B và đường huyện Quốc Oai - Hòa Thạch chạy qua là điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu và phát triển kinh tế - xã hội. Gần các trung tâm đầu não của đất nước về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, Cấn Hữu có lợi thế rất lớn trong việc tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào các ngành kinh tế.

Bên cạnh đó, Cấn Hữu có nguồn lao động dồi dào, tiềm năng và lợi thế về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cung cấp lao động, dịch vụ và các sản phẩm hàng hóa ... Hiện nay một số ngành nghề mới đã được đầu tư và phát triển tại địa phương, đã giải quyết nhiều việc làm cho nhân dân địa phương. Kinh doanh dịch vụ, thương mại cũng có điều kiện cũng phát triển, đáp ứng tốt cho nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Với diện tích đất nông nghiệp lớn, là một lợi thê cho phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là xây dựng và phát triển các khu vực sản xuất hàng hóa lớn, tập trung như sản xuất lúa chất lượng cao, trang trại tổng hợp quy mô lớn với những sản phẩm hàng hóa mang tính chất đặc trưng của vùng.

Là xã có nhiều di tích lịch sử đã được xếp hạng, hàng năm đều tổ chức các lễ hội truyền thống, cảnh quan thiên nhiên tương đối đẹp, có khu trang trại lớn tập trung cung cấp các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao là tiền đề thuận lợi cho việc phát triển mở rộng dịch vụ du lịch. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội xã Cấn Hữu đang được đầu tư xây dựng và hoàn thiện, là yếu tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xã Cấn Hữu là địa phương có hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ địa phương có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế và quản lý xã hội tốt. Đây là yếu tố thuận lợi rất cơ bản trong việc tổ chức và huy động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Quang Khải – Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu cho biết, thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ; HĐND; UBND xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế. Khuyến khích phát triển CN-TTCN và dịch vụ, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 655,22 tỷ đồng, đạt 98,9 % kế hoạch, bằng 111,1 % so với cùng kỳ. Trong đó: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản ước đạt 190,06 tỷ đồng ( chiếm 29,0%); Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng  ước đạt 191,0 tỷ đồng ( chiếm 29,15%); Dịch vụ - Thương mại, thu khác ước đạt 274,16  tỷ đồng( chiếm 41,85%);  Thu nhập binh quần đầu người ước đạt 57,22 triệu đồng, đạt 100,39 % kế hoạch năm.

Trong đó sản xuất nông nghiệp, vụ Đông 2019 - 2020: Tổng diện tích thực hiện 45,6 ha đạt 36,2% so với kế hoạch. Giá trị bình quân cây trồng vụ Đông ước đạt 60 triệu đồng/ 1ha. Tổng giá trị cây vụ đông ước đạt 2,7 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân: 580,42 ha = 100 % so với kế hoạch.        Tổng sản lượng 3071,28 tấn, năng suất đạt 52,9 tạ/ ha. So với cùng kỳ tăng 2,1 %, ước đạt giá trị : 21,5 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa:  367 ha = 98,6 % so với kế hoạch,       Tổng sản lượng  1940  tấn, năng suất đạt  52,8 tạ/ ha. So với cùng kỳ tăng 23,8 %,. Ước đạt giá trị: 12,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, về chăn nuôi – thú y, xã đã triển khai và thực hiện tốt kế hoạch công tác vệ sinh tiêu độc, phòng chống dịch cúm gia cầm và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo sự hướng dân của trạm thú y huyện đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Do vậy năm 2020 là năm dịch bệnh không phát sinh lớn trên đàn gia súc, gia cầm.

Hiện toàn xã có 205/148 con, trâu, bò, 95 con dê, 1739 con lợn, so với cùng kỳ đạt 100%. Tổng đàn gia cầm là 866.532/(705.020con năm 19), đạt 123%,  trong đó gà là 639628 con. Tổng thu nhập từ chăn nuôi ước đạt: 144,26 tỷ đồng. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 46 ha, tổng thu từ nuôi trồng thủy sản 9,2 tỷ dồng.      Tổng thu nhập từ nông nghiệp ước đạt: 190,06 tỷ đồng.

Công nghiệp-TTCN cơ bản ổn định và phát triển, chủ yếu là công nghiệp sản xuất các mặt hàng, gia công lâm sản, VLXD, tiểu thủ công nghiệp. Tổng mức doanh thu ước đạt: 191,0 tỷ đồng.

Thương mại - Dịch vụ - Vận tải, toàn xã hiện nay có 551 hộ thương nghiệp và dịch vụ, chủ yếu là kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ. Tổng thu nhập ước đạt: 185  tỷ đồng.

Để thực hiện hiệu quả việc bảo vệ môi trường trong lành, sạch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, xã đã triển khai thực hiện 08 đợt vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Toàn xã đã sử dụng  650 lít pive-IOdin, 615 lít Vecvaco-IODIN, 848 lít RTD-TC01, 128 lit han tox, Tổng số là 2654(Kg, lít) thuốc sát trùng, với tổng diện tích phun 8 đợt là 5.388.000m2.  Đảm bảo công tác vận chuyển thu gom rác thải tại các thôn đúng thời gian quy định. Công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh trong khu chăn nuôi tập trung tránh dịch bệnh bùng phát được triển khai đến tất cả các hộ dân.

 Duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển trên địa bàn thường xuyên. Tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào vệ sinh môi trường nông thôn. Thực hiện có hiệu quả việc triển khai tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội).

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 521

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)