Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Nghĩa Hương – Quốc Oai: Nâng cao chất lượng nông thôn mới gắn với chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

05/12/2023 19:55 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hương cho biết: “Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa Hương thường xuyên chỉ đạo rà soát tự đánh giá, triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao”.


z93.jpg

 Qua rà soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới  nâng cao, kết quả chính quyền xã tự chấm điểm đạt 84,3 điểm/100 điểm. Trong đó 10 tiêu chí đạt, 6 tiêu chí cơ bản đạt, 3 tiêu chí đang xây dựng. Có 10 tiêu chí đạt gồm: Thủy lợi, hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh. Chính quyền xã Nghĩa Hương quán triệt các tiêu chí này cần giữ vững, phát huy trong thời gian tới. 6 tiêu chí cơ bản đạt bao gồm: Quy hoạch, điện, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp lý. 3 tiêu chí đang xây dựng phụ thuộc nguồn kinh phí từ huyện gồm: Giao thông, trường học, thu nhập bình quân đầu người.

Phát triển kinh tế, trong năm 2020 xã Nghĩa Hương giữ vững đà tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu ước đạt 353.713 triệu đồng, bằng 100,3% KH năm, tăng 10% so với cùng kỳ. Cơ cấu GTSX chuyển dịch sang CN -TTCN&XD chiếm 49,55%. TM - DV chiếm 28,65%. Nông lâm thủy sản chỉ chiếm 21,8%.

Theo đó, các chỉ tiêu pháp lệnh do huyện giao gồm 6 chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách xã ước đạt 25,121 triệu đồng, đạt 100,34% dự toán bổ sung. Thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 387,5 triệu đồng, đạt 127,89% KH tăng 27,89%.

Các ngành nghề TTCN truyền thống phát triển ổn định. Toàn xã hiện có hơn 620 hộ hoạt động trong lĩnh vực CN, TTCN, XD. Gía trị từ ngành CN, TTCN, XD ước đạt 175,258 triệu đồng đạt 95,73% KH. Tiếp tục đề xuất UBND huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai Cụm công nghiệp Đống Ba – Gò Sòi để tạo điều kiện thuận lợi về mặt sản xuất cho các hộ chế biến lâm sản trên địa bàn. Nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển đồng thời giảm thiểu tiếng ồn, khói bụi môi trường quanh khu dân cư, tạo hành lang giao thông an toàn sạch đẹp.

Các hoạt động DV-TM ước đạt 101,340 triệu đồng đạt 91,94% KH. Kết hợp với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội, các Qũy tín dụng nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh trong xã tiếp cận được với nguồn vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

Sản xuất Nông lâm thủy sản ước đạt 77,115 triệu đồng, đạt 100,5% KH tăng 30% so cùng kỳ. triển khai và thực hiện  KH sản xuất vụ đông vụ mùa vụ xuân đảm bảo đúng thời vụ. diện tích gieo trồng lúa cả năm 396,22ha. Năng suất bình quân ước đạt 20.090 triệu đồng. rau màu các loại cả năm ước đạt 49,3ha. Giá trị ước đạt 12.400 triệu đồng. Cây ăn quả 7,9ha, giá trị ước đạt 4.725 triệu đồng.

Chăn nuôi thủy sản thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch  bệnh cúm gia cầm H5N1 và bệnh tả lợn châu Phi.

Toàn xã hiện có hơn hơn 70 hộ làm kinh tế trang trại chủ yếu chăn nuôi gia cầm. dẩy mạnh công tác chăn nuôi làm tốt công tác kiểm dịch và phòng chống  dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trên địa bàn. Công tác quản lý vật tư nông nghiệp an toàn thực phẩm nông nghiệp.

Tổ chức 2 đợt tiêm phòng dịch tổng 66,736 lượt con. Đã tổ chức 5 đợt tổng vệ sinh môi trường tại các hộ chăn nuôi, những nơi nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, chợ có kinh doanh động vật  và sản phẩm động vật. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đạt 22,35ha sản lượng ước đạt 124 tấn giá trị ước đạt 5.200 triệu đồng. Tổng số đàn gia súc gia cầm 138.409 con. Tăng 27.598 con so với cùng kỳ. Giá trị ước đạt 34.700 triệu đồng chiếm 44,99% tổng GTSX ngành nông nghiệp.

Trước đó năm 2020, xã đã xây dựng 4 dự án trong đó có 2 dự án chuyển tiếp là đường giao thông liên thôn Văn Khê – Văn Quang. Nghĩa trang Liệt sỹ xã Nghĩa Hương. 2 dự án khởi công mới trong năm: Nạo vét bùn ao, ốp mái ta luy xây kè chân khay các ao thôn Văn Khê, thôn Thế Trụ, thôn Văn Quang. Dự án đường ngõ xóm theo QĐ 16 của TP có 4 gói.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,18%KH, vượt 1,08%. Tỷ lệ hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt 97% vượt KH 0,6%. Duy trì 3/3 thôn được công nhận danh hiệu "Làng văn hóa". Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ dân cư dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Trong đó tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch là 2105 hộ.

Thực hiện công tác quy hoạch và thực hiện  đúng quy hoạch theo quyết định số 5754/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt  điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Nghĩa Hương tỷ lệ 1/5000 đến năm 2020 định hướng 2030. Tiếp tục tập trung hoàn thiện, thống nhất đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn.

Theo đó xã Nghĩa Hương đã soát lại vùng chuyển đổi trên địa bàn, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đảm bảo thực hiện đúng vùng quy hoạch đã được phê duyệt tại quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của huyện về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế quản lý quy hoạch vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã Nghĩa Hương. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa Hương cho biết: "Xã tiếp tục  đề nghị huyện Quốc Oai điều chỉnh bổ sung loại hình chuyển đổi loại 3. Chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trang trại tổng hợp trong quy chế quản lý vùng chuyển đổi  cơ cấu cây trồng vật nuôi".

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 403

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)