Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Nông dân Thủ đô Hà Nội góp mấy trăm tỷ đồng làm nông thôn mới?

05/12/2023 19:25 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Trong 10 năm qua, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã vận động nông dân hiến 415.700m2 đất, đóng góp hơn 5,6 triệu ngày công ủng hộ gần 206 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất.


z87.jpg 

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia vào các đề án, kế hoạch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Hàng năm, TP.Hà Nội đều quan tâm phân bổ kinh phí đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời, bổ sung kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện để các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển.

Để giúp nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả, trong 10 năm qua, các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp và phối hợp triển khai được 28.215 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật sản xuất cho hơn 3,3 triệu lượt hội viên. Ngoài ra, Hội ND thành phố cũng tập trung triển khai vận động, tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, bồi dưỡng về thông tin kinh tế thị trường, kỹ năng phát triển mô hình kinh tế tập thể cho hội viên nông dân. Đến nay, các cấp Hội đã phối hợp hướng dẫn xây dựng được 174 hợp tác xã, 1.349 tổ hợp tác và thành lập 538 mô hình kinh tế tập thể hoạt động khá, tốt.

Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua, các cấp Hội ND đã vận động nông dân Hà Nội hiến 415.700m2 đất, đóng góp hơn 5,6 triệu ngày công, sửa chữa gần 5.850km đường giao thông, nạo vét, kiên cố hóa 8.666km kênh mương phục vụ sản xuất; đồng thời ủng hộ gần 206 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất.

Đánh giá sau 10 năm tổ chức thực hiện Kết luận số 61, nông nghiệp Hà Nội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, đời sống của người nông dân từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt khoảng 55 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 0,7%.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển tam nông giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa kiến nghị, trong quá trình xây dựng chính sách, HĐND, UBND TP.Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cấp Hội được tham gia trực tiếp vào các nội dung liên quan. Bên cạnh đó, xem xét bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp các cấp Hội có thêm nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 578

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)