Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Hội nông dân Thái Nguyên chú trọng đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

04/12/2023 23:00 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Đó là một trong những nội dung được đưa ra tham luận tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


 

 Sáng 20/07, Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sát với tình hình thực tế của cơ sở. 

 

Công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng, củng cố và phát triển, nội dung hoạt động từng bước được đổi mới, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội ngày càng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp được thành lập và hoạt động theo đúng quy chế.

 

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều gương nông dân sản xuất giỏi, các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

 

Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề góp phần nâng cao đời sống của hội viên nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, chủ động tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới. Nhiều chỉ tiêu thi đua đạt và vượt cao so với kế hoạch được giao.

 

 

Trong năm, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp mới được 1.708 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 164. 138 hội viên, đạt 54,7% kế hoạch. Hội nông dân cấp cơ sở đã vận động xây dựng Quỹ hội được 796.976.000 đồng, nâng tổng số quỹ trên toàn tỉnh lên 24.527.988.216 đồng.

 

 

Các cấp hội đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

z82.jpg

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời chủ động phối hợp với các ban ngành, doanh nghiệp hướng dẫn nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại các địa phương trên cả nước, song các cấp hội nông dân đã tập trung triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời có các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ các cấp, các ngành, hội viên nông dân phòng chống dịch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận liên quan đến 9 nội dung trong đó có một số vấn đề chính như: Vai trò của hội nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Lan tỏa Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; 

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; Hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương…

Xác định việc hỗ trợ nông dân liên kết, tham gia phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm của Hội nông dân, do đó hàng năm, Hội nông dân TP.Thái Nguyên đã giao chỉ tiêu thi đua về xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể do Hội vận động, hướng dẫn thành lập đến các cơ sở Hội. 

Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp

Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; về vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thời kỳ hội nhập; khuyến khích, động viên, hướng dẫn nông dân thành lập các hình thức kinh tế tập thể.

Hội tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản gắn xây dựng, phát triển mô hình sản xuất kinh tế tập thể với xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp theo Đề án 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với trọng tâm là xây dựng các tổ, nhóm hợp tác, liên kết từ các nhóm hộ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Trên cơ sở hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân và sự nỗ lực sản xuất của các thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, phần lớn các mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả, giúp hội viên liên kết trong sản xuất đạt hiệu quả hơn, gắn với tiêu thụ sản phẩm ổn định, mang tính bền vững.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong những năm qua đã đạt những kết quả khả quan.

Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện Đồng Hỷ có 18.500 lượt gia đình hội viên đăng ký và có 9.640 hộ gia đình đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi" các cấp. 

Qua phát động phong trào, hàng năm 100% cơ sở Hội và Chi hội tích cực tham gia hưởng ứng. Bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của hội viên, nông dân trong chuyển đổi cơ cấu thời vụ, giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh trong sản xuất, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, cụ thể như:

Thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động, tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm, nghiệp. 

Trong đó chú trọng việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đổi mới, nâng cao hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" gắn với xây dựng các mô hình kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do đó, những năm qua, Hội Nông dân huyện Phú Lương đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Các hoạt động, phong trào thi đua của Hội hướng tới trọng tâm, trọng điểm, từ đó phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong đó chú trọng phát huy vai trò "chủ thể" của nông dân trong thực hiện phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới và đạt được kết quả cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Hoàng Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt ở mức cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6.5% cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đạt được kết quả đó có vai trò đóng góp không nhỏ của nông dân và Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại Hội nghị, các Đại biểu đã đi tham quan một số sản phẩm nông nghiệp do nông dân sản xuất được trưng bày. 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 535

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)