Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Thanh Hóa: 100% số xã của huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

04/12/2023 22:35 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 13/7, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho hai xã cuối cùng của huyện Triệu Sơn là Thọ Bình và Triệu Thành.


z77.jpg

 Xã Thọ Bình và Triệu Thành (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) là hai xã miền núi có xuất phát điểm kinh tế - xã hội thấp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, các xã đã tận dụng tiềm năng, lợi thế, đa dạng hóa ngành nghề nông thôn, đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thông mới, các xã đã huy động hơn 320 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa và xây dựng, chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Tại các xã đã phát triển được nhiều mô hình kinh tế vườn, đồi, trang trại, gia trại chăn nuôi đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng/mô hình/năm… Qua đó, thu nhập bình quân đầu người tại 2 xã đều đạt từ 46,5 triệu đồng/người/năm trở lên, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,11% và 4,16%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông - lâm nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Tại các xã đều có các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo báo cáo thẩm tra của UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), 100% thành viên đoàn thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất 2 xã cuối cùng của huyện Triệu Sơn là Triệu Thành và Thọ Bình hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện để trình Chủ tịch UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 509

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)