Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Ninh Bình: Thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm, mấy năm nữa huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới?

04/12/2023 20:08 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Đến nay, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình có 18/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 48 triệu đồng/người/năm. Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Kim Sơn sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.


z73.jpg

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chương trình với nhiều nội dung, cần nguồn vốn đầu tư lớn để thực hiện các tiêu chí. Tuy nhiên, các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, là những xã rất khó khăn trong huy động nguồn lực, một số dự án sử dụng nguồn vốn trung ương đã triển khai nhưng thiếu vốn hoặc bị giãn…

Để khắc phục những khó khăn trên, huyện Kim Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được huyện, xã, các ngành…quan tâm, triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức, sâu rộng về nội dung tuyên truyền.

Vì thế, xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng, đồng lòng, chung tay, góp sức tham gia thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư.

Ngoài ra, huyện Kim Sơn còn tổ chức nhiều hội nghị, tham quan học tập các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh Ninh Bình để người dân trao đổi, học hỏi về vai trò của nông thôn mới đem lại.

Năm 2020, huyện Kim Sơn xây dựng 290 chương trình phát thanh địa phương với tổng số trên 2.800 tin bài…Đồng thời, huyện đã bổ sung làm mới 1.017 pano, 650 khẩu hiệu tường, 478 băng zôn…để tuyên truyền nông thôn mới tới các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Được biết, tổng nguồn vốn huy động thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020, huyện Kim Sơn là 381.067 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 51.605 triệu đồng, ngân sách địa phương 84.860 triệu đồng…

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Huyện Kim Sơn trong năm qua luôn tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó thế mạnh là thủy sản nước mặn, lợ như: Nuôi tôm, cua, ngao...Đặc biệt, mô hình nuôi con hàu giống cho hiệu quả cao với diện tích 57,23 ha cho giá trị 1 tỉ đồng/ha.

Bên cạnh đó, công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện vẫn giữ tương đối ổn định. Các làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Qua đó, thu hút được lao động nông thôn, nâng cao thu nhập người lao động, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Từ việc quan tâm phát triển sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Kim Sơn qua các năm bình quân giảm 1,5-2%. Cụ thể, sau khi các xã đạt chuẩn nông thôn mới…thu nhập bình quân toàn huyện Kim Sơn năm 2020 đạt 48 triệu đồng/người/năm.

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Huyện Kim Sơn xác định cơ sở hạ tầng là nền tảng vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm tạo nên động lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Việc đầu tư và nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn được các cấp, ngành, tổ chức…nhân dân quan tâm, đầu tư.

Cụ thể, trong năm 2019, các xã đã tiếp nhận kinh phí, mua được 2.788 tấn xi măng, làm mới nâng cấp 14,7 km đường giao thông nông thôn. Đồng thời, huyện hoàn thiện 1 nhà văn hóa xã Hồi Ninh, xây mới, sửa chữa 4 nhà văn hóa thôn, xóm. Nâng tổng số nhà văn hóa xóm trên địa bàn các xã là 264/277 nhà.

Ngoài ra, xây mới 1 trường mầm non xã Kim Định, 6 phòng học trường mầm non xã Văn Hải và trường trung học cơ sở, trường mầm non khu B xã Cồn Thoi.

Đối với ngành điện đã đầu tư trên 34 tỉ đồng để cải tạo hệ thống điện trên địa bàn toàn huyện, nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng điện phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Qua đó, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Kim Sơn tính đến năm 2020 là 18/23 xã. Bình quân/xã của huyện Kim Sơn đạt 17,91 tiêu chí/xã.

Huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Để hoàn thành mục tiêu năm 2023, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Kim Sơn xác định tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xây dựng nông thôn mới đi đôi với bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn; phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới cụ thể: Nguồn ngân sách nhà nước; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước…

Huyện còn tập trung đẩy mạnh áp dụng các hình thức cho vay ưu đãi đối với nông nghiệp, nông thôn, có giải pháp phù hợp để doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận dễ dàng hơn đối với nguồn vốn vay phục vụ sản xuất.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 791

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)