Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Quảng Nam: Chi hơn 3,5 tỷ đồng mua xi măng tặng các thôn

04/12/2023 20:55 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 23/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định số 1649 để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua xi măng tặng thưởng các thôn, xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.


z62.jpg 

Theo đó, Quảng Nam sẽ chi hơn 3,5 tỷ đồng để mua xi măng tặng thưởng các thôn, xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn giao cho Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) căn cứ ý kiến của Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về tiêu chuẩn, chủng loại xi măng phổ biến trên thị trường và yêu cầu xây dựng các công trình phúc lợi để lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện đấu thầu và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời, báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính theo quy định…

Văn phòng điều phối NTM tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay Quảng Nam có tổng cộng 194 xã tham gia thực hiện chương trình NTM. Tính đến thời điểm này, bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 1 xã trên toàn tỉnh là 15,96 tiêu chí (tăng 4,46 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 13,35 tiêu chí so với năm 2010); có 113/194 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 58%), vượt 2 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 đề ra. Về xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay cả tỉnh có 165 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn, vượt 32 thôn so với mục tiêu đề ra...

Theo kế hoạch đặt ra, đến cuối năm 2021 Quảng Nam có thêm ít nhất 4 xã cán đích NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 117/194 xã (đạt tỷ lệ 60%); bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 1 xã trên toàn tỉnh đạt từ 16,5 tiêu chí trở lên, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí...

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 489

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)