Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Nông dân Sìn Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới

04/12/2023 20:40 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp các xã, bản.


z60.jpg

 Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Hoàng Văn Hồ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sìn Hồ, cho biết: Những năm qua, huyện Sìn Hồ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội nông dân trong huyện cũng đã và đang phát huy tốt vai trò trong xây dựng nông thôn mới. Bà con nông dân các xã, bản trong huyện hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo nên phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới sôi nổi, rộng khắp huyện.

Hội Nông dân huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới tới cán bộ, hội viên nông dân. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên nông dân các cơ sở hội trong huyện ngày càng nêu cao ý thức và trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Người dân các xã, bản cũng đã hiểu được vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể.

Hội viên nông dân trong huyện từng bước xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng, chống các tệ nạn xã hội. Tích cực xây dựng gia đình, khu phố, bản văn hóa. Hằng năm, Hội Nông dân huyện Sìn Hồ chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí số 17 về môi trường và tiêu chí số 10 về thu nhập. Các cấp hội nông dân trong huyện thường xuyên cử cán bộ xuống các bản tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thu gom chất thải và xử lý theo quy định; giữ gìn vệ sinh công cộng, đào hố chứa rác hữu cơ, làm nhà tiêu đảm bảo hợp vệ sinh, tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Để giúp hội viên nâng cao thu nhập, Hội Nông dân huyện Sìn Hồ đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phong trào này được hội viên nông dân trong huyện nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Số hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp không ngừng tăng lên qua các năm. Ngay từ đầu năm 2021, đã có hơn 1000 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Không dừng lại ở đó, Hội Nông dân huyện Sìn Hồ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 81 buổi cho 4.205 lượt hội viên, nông dân tham gia học tập về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Nhằm trang bị kiến thức sản xuất cho hội viên nông dân, Hội Nông dân huyện Sìn Hồ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Được tham gia các lớp tập huấn, nhiều hội viên nông dân mạnh dạn áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Bà con nông dân các xã, bản trong huyện tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây, con giống mới vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Đời sống, thu nhập của nông dân huyện Sìn Hồ cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao.  

Thu nhập tăng, hội viên nông dân huyện Sìn Hồ tích cực chỉnh trang nhà cửa, góp sức xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng năm 2020, nông dân huyện Sìn Hồ đã hiến gần 4000m2 đất và tham gia đóng góp hơn 5000 ngày công lao động làm mới, sửa chữa 18,5 km đường giao thông nông thôn nạo vét, bảo dưỡng 9,3km kênh mương; xây dựng được 22 mô hình thu gom rác thải bảo vệ môi trường.

Nhờ có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn miền núi của huyện Sìn Hồ đã có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện và ngày càng khang trang hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện không ngừng cải thiện và nâng cao.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 634

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)