Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Hà Giang: Phấn đấu 100% thôn biên giới có điện đạt tiêu chí NTM

04/12/2023 20:35 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Điện là một trong 19 tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Hà Giang quyết tâm triển khai các công trình điện, phấn đấu 100% thôn biên giới có điện đạt tiêu chí.


 

z59.jpg

 

Mèo Vạc là huyện biên giới còn nhiều khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang, sau nhiều năm triển khai xây dựng NTM, đến nay huyện Mèo Vạc đạt những kết quả tích cực về thực hiện tiêu chí điện.

Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện đã có 162/199 thôn sử dụng điện lưới quốc gia, 13 thôn đang triển khai xây dựng, lắp đặt hệ thống điện. 

Nếu như năm 2015 tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện mới chỉ 51,15% thì đến cuối 2020 đã lên 89%, tương đương 14.646 hộ được sử dụng điện.

Để có được kết quả này UBND huyện Mèo Vạc đã triển trai lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp nông thôn; bảo đảm khoảng cách an toàn, phát quang hành lang; lắp đặt mới và thay thế công tơ đo đếm điện năng cho các hộ dân nông thôn

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: Thời gian qua, huyện cùng với doanh nghiệp, nhân dân huy động hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình cấp điện cho các hộ dân chưa có điện ở khu vực vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới.

Tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư kinh phí kéo điện từ đường dây 0,4KV về nhà; trang bị các thiết bị điện trong nhà và sử dụng điện an toàn, đúng kỹ thuật.

Đặc biệt, huyện Mèo Vạc luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; phát huy năng lực sản xuất của các Nhà máy Thủy điện Nho Quế 1,2,3; tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện Sông Nhiệm 3, 4 sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Nhờ đó, chất lượng dịch vụ cung cấp điện ở nông thôn trong toàn huyện đã có sự chuyển biến rõ rệt, tạo động lực quan trọng cho phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và ngành, nghề dịch vụ nông nghiệp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn – ông Cường cho biết thêm.

100% thôn biên giới có điện đạt chuẩn NTM

Theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, trong các chỉ tiêu đến năm 2025 cần đạt được, Hà Giang phấn đấu 100% thôn biên giới có điện đạt tiêu chí NTM.

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành kế hoạch số 146/KH – UBND với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được đưa ra. Theo đó, tỉnh Hà Giang đã đề ra mục tiêu cho từng giai đoạn, tập trung hoàn thiện 10 công trình cấp điện đang thi công và đầu tư mới 27 công trình, đảm bảo 2.741 hộ dân thuộc 37 thôn biên giới được sử dụng điện tiêu chí NTM

Riêng năm 2021 Hà Giang sẽ tập trung đôn đốc hoàn thiện 10 công trình cấp điện cho 10 thôn đã và đang thực hiện và đầu tư thêm 9 công trình đã có đường dây 0,4KV tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Xí Mần, Quản Bạ và Vị Xuyên, tổng mức đầu tư dự kiến 7.980 triệu đồng. Phấn đấu 1.467 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và 85% số thôn biên giới có điện đạt tiêu chí NTM.

Các năm 2022 đến năm 2024 sẽ đầu tư dẫn mỗi năm từ 3 đến 4 công trình tại các thôn còn lại với tổng mức đầu tư từ 15 đến 16 tỷ đồng/năm.

Cũng tại kế hoạch số 146, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã chỉ ra 3 giải pháp cần thực hiện, đó là giải pháp về quản lý; nguồn vốn và quy mô đầu tư và giải pháp về kỹ thuật và xác định tỷ lệ thôn biên giới để áp dụng và giải khai. Đồng thời ông Sơn cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức chuyên môn để thực hiện.

Đặc biệt, để kế hoạch đi vào thực tiễn và đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã yêu cầu các sở, ban ngành và các huyện cần có báo cáo định hàng quý các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó UBND tỉnh có hướng chỉ đạo và giải quyết kịp thời.  

Đến nay, Hà Giang đã có 100% số xã, phường, thị trấn được sử dụng điện lưới quốc gia, số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 45/175 xã; 124 thôn bản biên giới thuộc 24 xã trên địa bàn 7 huyện. Trong đó có 87 thôn đã xử dụng điện lưới quốc gia đạt tiêu chí nông thôn mới. Số thôn biên giới đã có điện nhưng chưa đạt tiêu chí NTM là 37 thôn.

Trước thực tế này, việc phấn đấu 100% thôn biên giới được sử dụng điện đạt tiêu chí NTM là hết sức cần thiết, góp phần đưa Hà Giang hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 461

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)