Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Bắc Ninh: Hội Nông dân hoạt động thiết thực, sôi nổi giúp hội viên có động lực vươn lên làm giàu

04/12/2023 19:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội Nông dân TP.Bắc Ninh nhiều năm qua. Từ đó, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp Hội phát động. 


z49.jpg

 Nâng cao chất lượng hoạt động

Hội ND TP.Bắc Ninh hiện có 14 cơ sở Hội với 74 chi hội, tổng số 17.235 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội ND thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến đông đảo hội viên, nông dân thành phố. Từ 2018 đến nay, Hội ND thành phố đã tổ chức được 222 hội nghị tuyên truyền cho 32.190 lượt hội viên, nông dân.

Hội ND thành phố thường xuyên xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng hội viên, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội. Hội chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ theo quy chuẩn, tâm huyết với phong trào nông dân. Hàng năm, Hội ND thành phố phối hợp với cấp uỷ các phường rà soát đội ngũ cán bộ, giới thiệu những cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội ND các cấp; tổ chức 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 410 lượt cán bộ hội về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Hội ND thành phố Bắc Ninh đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét hàng năm, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi bình quân là 8.250 hộ, chiếm 89,6% số hộ đăng ký.

Cùng với đó, Hội ND thành phố không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét hàng năm, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi bình quân là 8.250 hộ, chiếm 89,6% số hộ đăng ký; trong đó 36 hộ đạt cấp Trung ương, 260 hộ đạt cấp tỉnh.

Tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội ND thành phố đã hướng dẫn, triển khai hiệu quả mô hình kinh tế tập thể thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã, các chi hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp.

Điển hình như mô hình chăn nuôi lợn, làm bún bánh truyền thống phường Khắc Niệm; mô hình sản xuất đồ gỗ dân dụng ở phường Võ Cường, Khúc Xuyên; mô hình làm bánh khoai ngũ sắc ở phường Thị Cầu; nuôi trồng thủy sản ở phường Nam Sơn… Đồng thời thường xuyên vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng công nghệ kỹ thuật, thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản…

Trên cơ sở các chỉ tiêu thi đua đặt ra từ đầu nhiệm kỳ đại hội, Hội ND thành phố đã cụ thể hoá phù hợp với các nhiệm vụ của từng năm; chỉ đạo các cơ sở Hội bám sát các chỉ tiêu thi đua, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt. Trong đó phát động mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào "Nông dân thành phố Bắc Ninh sản xuất xanh, giữ gìn môi trường sạch" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

14/14 cơ sở Hội xây dựng mô hình "Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn", thành lập mới 43 tuyến đường "Nông dân tự quản", trồng mới 32.500 cây xanh. Nông dân thành phố đã tham gia đóng góp là 491 triệu đồng, góp 2.260 ngày công lao động, hiến tặng 160m2 đất để xây dựng đường giao thông; trao tặng 24 con bò sinh sản cho các hộ hội viên, nghèo khó khăn.

Phát huy những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, trong thời gian tới, Hội ND thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ thành phố đến cơ sở nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân. 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 475

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)