Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Tủa Chùa: Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới

29/11/2023 20:45 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), đã tạo sự chuyển biến về nhận thức cho cán bộ và người dân nông thôn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên).


z24.jpg

 Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm; các điều kiện y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Tủa Chùa với tổng nguồn vốn đầu tư là gần 918 tỷ đồng. Trong đó 118 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương, hơn 560 tỷ đồng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình cùng mục tiêu, trên 237 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương và 970 triệu đồng nguồn vốn người dân đóng góp.

Từ nguồn vốn NTM, huyện Tủa Chùa đã đầu tư xây dựng mới 37 công trình giao thông nông thôn; 5 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; 14 nhà văn hóa. Đồng thời, thực hiện 14 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với quy mô hơn 70ha; 30 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ 1.532 nhà tiêu hợp vệ sinh, 450 chuồng trại chăn nuôi; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã trong thực hiện Chương trình NTM.

Đến hết năm 2020, số tiêu chí bình quân các xã trên địa bàn đạt 8,9/19 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí so với năm 2016, thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết là 2,4 tiêu chí. Có 4/11 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 7 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí NTM.

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, 8 tháng đầu năm 2021 bình quân các thôn, bản trên địa bàn các xã đạt 6,18/15 tiêu chí; có 6/103 thôn đạt 10-12 tiêu chí; 81/103 thôn đạt 5-9 tiêu chí; 16/103 thôn đạt dưới 5 tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2021 bình quân các thôn bản đạt 6,82/15 tiêu chí; 11/103 thôn bản đạt từ 10-14 tiêu chí; các thôn bản còn lại đạt từ 5-9 tiêu chí, không có thôn bản dưới 5 tiêu chí.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất theo vùng hàng hóa, khuyến khích phát triển phương thức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm ổn định nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn trên địa bàn huyện.

Bà Vũ Ngọc Ánh, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa cho biết: "Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Tủa Chùa cần tập trung vào quy mô thôn, bản và duy trì, giữ vững những nội dung, tiêu chí đã đạt chuẩn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát lại toàn bộ nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để tập trung tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, nghị quyết đến các thôn, bản, hộ gia đình. Phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, ban giúp các xã xây dựng NTM. Xác định mục tiêu cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, từ đó đề ra lộ trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho Ban chỉ đạo, cán bộ thực hiện NTM cấp xã; tăng cường thanh tra, kiểm tra về thực hiện Nghị quyết về xây dựng NTM".

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Tuyết Ban, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa cho biết: "Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Tủa Chùa còn rất nhiều việc phải làm. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã rà soát lại toàn bộ kế hoạch, chương trình hành động để tập trung tuyên truyền, phổ biến đến các thôn, bản, hộ gia đình. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, ban giúp xã trong xây dựng NTM. Cấp ủy, chính quyền xã phải xác định mục tiêu cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương. Từ đó đề ra lộ trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho Ban chỉ đạo, cán bộ thực hiện NTM cấp xã. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng NTM. Huyện Tủa Chùa sẽ tập trung vận động, huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực trong dân để xây dựng NTM".

Cũng theo bà Hoàng Tuyết Ban, Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa thì giai đoạn 2016 - 2020, huyện Tủa Chùa đã sử dụng 218,795 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ sản xuất, phát triển sinh kế và đầu tư cơ sở hạ tầng. Toàn huyện đã thực hiện 93 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế và 46 mô hình nhân rộng giảm nghèo cho 4.330 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ 9.500 hộ chăn nuôi vaccine tiêm phòng cho gia súc; hỗ trợ kinh phí thực hiện khai hoang, phục hóa 448,7ha ruộng. Ðối với nguồn vốn đầu tư, toàn huyện đã triển khai đầu tư gần 30 dự án về giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa xã… 

Các chương trình, dự án đều được triển khai đúng quy trình, quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Các mô hình sinh kế mang lại hiệu quả kinh tế và được nhân rộng; các dự án đầu tư đảm bảo chất lượng và không gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản. 

Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia là đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo, giúp giảm số hộ nghèo trên địa bàn nhanh và bền vững: từ 69,5% năm 2015 xuống còn 41,9% năm 2020 (bình quân 5,52%/năm), vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 423

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)