Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Thừa Thiên Huế phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025

24/11/2023 20:45 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Thừa Thiên Huế huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025.


q86.jpg

 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Thừa Thiên Huế huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,5 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 3.500 - 4.000 USD; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 dịch vụ chiếm 53 - 54%, công nghiệp và xây dựng 31 - 32%, nông nghiệp 7 - 9% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6 - 7%; vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 12%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12 - 13%/năm; phấn đấu cân bằng ngân sách vào năm 2025; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10 - 12%/năm; tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 70 - 75%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2025 còn 2 - 2,2%...

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện 6 chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển đô thị; chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; chương trình cải cách hành chính hoàn thiện chính quyền điện tử, triển khai chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh; chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 600

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)