Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

TP. Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

24/11/2023 20:00 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 11/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1890/QĐ-TTg công nhận TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.


q77.jpg

 Sau hơn 10 năm thực hiện, chương trình MTQG xây dựng NTM, TP. Bắc Giang đã nhận được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Đặc biệt, phát huy rõ nét, hiệu quả vai trò của các chi bộ, ban quản lý thôn và từng gia đình trong phong trào thi đua xây dựng NTM. Thành phố không nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay chương trình đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. TP. Bắc Giang đã huy động được 728 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng NTM; trong đó, nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp và người dân đóng góp là 178,7 tỷ, còn lại là ngân sách Trung ương và địa phương.

Thông qua nguồn lực xã hội hóa, các xã trên địa bàn thành phố đã xây dựng mới hàng trăm công trình công cộng, phục vụ đời sống dân sinh. Diện mạo nông thôn đã có bước thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển khá, hình thành các liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

TP Bắc Giang đã đầu tư cứng hóa làm mới và mở rộng 268,9 km đường giao thông nông thôn, tăng 89,121 km so với năm 2011. Cơ sở vật chất văn hóa, trường học, giao thông… từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.

Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy…

Đến hết năm 2017, 6/6 xã của TP. Bắc Giang được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Dĩnh Trì, Đồng Sơn, Song mai, Song Khê, Tân Tiến và Tân Mỹ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tại 6 xã đạt 48,5 triệu đồng/người (cao gấp 2,5 lần so với năm 2011), dự kiến năm 2021 sẽ tăng lên 51,5 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 tại còn 0,77%, giảm 3,23% so với năm 2011.

Như vậy, TP Bắc Giang trở thành địa phương thứ 5 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận, sau các huyện gồm: Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên và Yên Dũng.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 491

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)