Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Đơn vị cấp huyện đầu tiên của TT-Huế được công nhận hoàn thành xây dựng NTM năm 2020

24/11/2023 19:35 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Thị xã Hương Thủy là đơn vị cấp huyện đầu tiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.


q72.jpg

Ngày 23/11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1972/QĐ-TTg công nhận thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Như vậy, thị xã Hương Thủy là địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thị xã Hương Thủy có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỉ lệ 100%. Trong đó, 3 xã được công nhận NTM từ năm 2015, gồm Thủy Thanh, Thủy Tân và Dương Hòa.

Theo UBND thị xã Hương Thủy, giai đoạn 2021-2025, thị xã phấn đấu đưa 2 xã Thủy Thanh và Thủy Phù đạt NTM kiểu mẫu, từ đó phát triển thành phường; phấn đấu đưa các xã Thủy Tân, Dương Hòa và Phú Sơn phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao...

Thị xã Hương Thủy đã và đang tập trung đầu tư các chỉ tiêu có tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, thị xã khắc phục triệt để một số vấn đề liên quan đến quy hoạch khu chế biến, sản xuất nông sản ở khu dân cư, bảo vệ môi trường...

Thời gian qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt những kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh tăng từ 12,6 triệu đồng/năm (2010) lên 35,5 triệu đồng năm 2020, gấp 2,8 lần so với năm 2010 (12,6 triệu đồng) và 1,5 lần so với năm 2015 (23,01 triệu đồng), bình quân tăng 11,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn của Tỉnh giảm từ 14,9% năm 2010 còn tỷ lệ 4,85% vào năm 2020, giảm 10,05%.

Một số chỉ tiêu khác liên quan đến dân sinh đều tăng đáng kể, như: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,82%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 87%, nước hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực nông thôn đạt trên 65%; … các chỉ tiêu này đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Hạ tầng nông thôn đã được đầu tư khá cơ bản, diện mạo có bước khởi sắc; tổng nguồn lực huy động trong 10 năm cho chương trình đạt hơn 14.093 tỷ đồng, trong đó có nguồn lực đáng kể từ người dân và doanh nghiệp trong tỉnh. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên Huế không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

 

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 447

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)