Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Ninh Bình: Đột phá trong xây dựng nông thôn mới

24/11/2023 19:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Theo số liệu của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Ninh Bình, đến nay tỉnh đã có 1 thành phố (Tam Điệp) và 3 huyện huyện (Yên Khánh, Hoa Lư, Gia Viễn) đạt chuẩn huyện NTM, chiếm 90,67% tổng số xã trên địa bàn tỉnh và có 08 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu….


q69.jpg

 Phấn đấu về đích NTM năm 2024

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Ninh Bình đã gặt hái được rất nhiều kết quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bộ mặt NTM đã hiện hữu ở khắp nơi, khi đi đâu chúng ta cũng bắt gặp những con đường bê tông rộng rãi, phẳng lì, những ngôi nhà khang trang, những công trình văn hóa, thể thao đạt chuẩn, thu nhận người dân ngày càng cao, hộ nghèo giảm đáng kể.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, chương trình xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu được triển khai, thực hiện tập trung, quyết liệt theo hướng sáng tạo, thực chất, đặc biệt với tiêu chí lấy dự hài lòng của người dân làm thước đo, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào rộng khắp.

Đến hết năm 2020, có 106/116 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 90,67% tổng số xã trên địa bàn tỉnh; có 08 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 01 thành phố (Tam Điệp) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 03 huyện (Yên Khánh, Hoa Lư, Gia Viễn) đạt chuẩn huyện NTM. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2024. Đến năm 2025, có 25% số huyện  chuẩn nông thôn mới nâng cao và NTM kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Kinh tế nông thôn phát triển theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, tăng tỷ trọng của công nghiệp dịch vụ. Đề án mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm đang triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả, tỉnh đã lựa chọn được 33 sản phẩm thế mạnh, thuộc 06 nhóm sản phẩm đặc trưng được xúc tiến đẩy mạnh chuẩn hóa và hoàn thiện tiêu chuẩn chứng nhận. Năm 2019, tỉnh đã xếp hạng đối với 12 sản phẩm (10 sản phẩm 4 sao; 02 sản phẩm 3 sao).

Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai thực hiện tích cực và đạt hiệu quả cao, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh dự kiến năm 2020 đạt 95,5%, vượt chỉ tiêu kế hoạch, tăng 3,2% so với năm 2015.

Quyết tâm xây dựng NTM kiểu mẫu

Trước đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Ninh Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2020; hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020.

Tỉnh Ninh Bình xác định, các xã khi đã được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí và hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, trong đó, cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 và văn bản hướng dẫn thực hiện; lựa chọn 96 thôn để tập trung triển khai, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 400 triệu đồng/xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 100 triệu đồng/thôn đăng ký khu dân cư kiểu mẫu.

Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu thực chất, bền vững, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm: "dễ làm trước, khó làm sau". Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu, khắc phục khuynh hướng "nóng vội", tư tưởng "trông chờ, ỷ lại".

Để thực hiện, Ninh Bình đã tranh thủ và huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của hợp tác xã, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp. Đặc biệt, tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng NTM kiểu mẫu theo phương châm "Dân làm, nhà nước hỗ trợ", tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, huy động tối đa nguồn lực để tạo đột phá; chú trọng đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, Ninh Bình gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Theo đó, về nguồn vốn, các địa phương đã khai thác mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, nên kinh phí đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu của địa phương hạn chế. Việc huy động đóng góp của nhân dân, cá nhân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành nghị quyết về cơ chế hỗ trợ cho xã xây dựng NTM kiểu mẫu.

Do đó, Ninh Bình kiến nghị Chính phủ bổ sung nguồn vốn xây dựng NTM kiểu mẫu cho các địa phương; có cơ chế hỗ trợ và khen thưởng đặc thù cho các xã, thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nhằm khích lệ các xã nỗ lực về đích đúng hẹn.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 540

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)