Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Lạng Sơn: Nỗ lực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao tiêu chí nông thôn mới

23/11/2023 19:15 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Lạng Sơn, nhiều khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh được xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển của nông thôn văn minh và hiện đại.


q52.jpg

 Hướng dẫn người dân tham gia xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

Ông Hoàng Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đối với các xã đạt chuẩn NTM, Văn phòng đã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, thành phố tập trung lựa chọn mỗi xã từ 1- 2 thôn tiêu biểu để xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu.

Để hình thành các khu dân cư nổi bật về cảnh quan đường làng, ngõ xóm "sáng - xanh - sạch - đẹp", Văn phòng điều phối tỉnh đã tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh, trồng đường hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường trong khu dân cư sạch sẽ từ nhà ra ngõ. 

Đồng thời hoàn thiện, nâng cao chất lượng các khu dân cư kiểu mẫu đã được tỉnh hỗ trợ thực hiện các năm trước để làm hình mẫu trong chỉ đạo, phương pháp, cách làm trong xây dựng NTM.

Trước đó, Văn phòng điều phối tỉnh đã ban hành Hướng dẫn tạm thời số 107/HD-VPĐP ngày 17/5/2017 về thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Năm 2018, Văn phòng điều phối tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội thảo kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn. Sau hội thảo, Văn phòng đã biên tập, ban hành Sổ tay kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong xây dựng NTM.

Đây được xem là cuốn cẩm nang để Văn phòng điều phối huyện, thành phố, Ban chỉ đạo các xã, thôn, bản… làm tài liệu tuyên truyền, nhân rộng các cách làm hay, trong đó có mô hình khu dân cư kiểu mẫu.

Năm 2019 Văn phòng điều phối đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019.

Trên cơ sở bộ tiêu chí, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 43/HD-VPĐP ngày 09/4/2020, thực hiện xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và Quy trình công nhận khu dân cư kiểu mẫu. 

Hàng năm, Văn phòng điều phối tỉnh và các huyện, thành phố trên cơ sở bám sát Hướng dẫn, tuyên truyền và tập huấn thông qua các Hội nghị tập huấn về NTM cho cán bộ các cấp. Đồng thời, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Những năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 09 lớp tập huấn về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu với 613 người tham dự; 25 hội nghị tuyên truyền về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu với 2.592 lượt người tham dự; 06 Hội thảo chia sẻ, trao đổi về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Nhiều khu dân cư kiểu mẫu ra đời

Theo đó, từ 2017 – 2020 đã có 137 khu dân cư kiểu mẫu được triển khai thực hiện; đến hết năm 2020 có 47 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn được công nhận.

Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2017 – 2020 là trên 39 tỷ đồng, trong đó NSNN hỗ trợ 27,6 tỷ đồng; nhân dân dân đón góp gần 12 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn tham gia hàng nghìn ngày công lao động để thực hiện nâng cấp các tuyến đường giao thông, cải tạo chỉnh trang nhà văn hóa thôn, vệ sinh môi trường.

Sau 4 năm thực hiện thí điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn các xã đạt chuẩn như:  thôn Quán Thanh (xã Chi Lăng), thôn Nà Fe (xã Bằng Mạc), thôn Mạn Đường B (xã Mai Sao); khu dân cư Bến Lường (xã Minh Sơn), Trường Sơn, Ao Đấu (xã Sơn Hà); thôn Hồng Phong 1 (xã Chiến Thắng); thôn Hoàng Thanh (xã Hoàng Đồng),... diện mạo khu lựa chọn làm mẫu dã có những thay đổi rõ rệt. Môi trường, cảnh quan khang trang, sạch đẹp hơn, an ninh trật tự được tăng cường, người dân chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM. 

Đồng thời công tác tuyên truyền được các huyện, thành phố tích cực thực hiện, ở một số khu dân cư kiểu mẫu đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, các hộ gia đình. 

Tuy nhiên một số khu dân cư kiểu mẫu chưa thực sự thành công, việc duy trì, nâng cao các nội dung thực hiện khu dân cư kiểu mẫu còn hạn chế.

Qua đó, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh đã kịp thời Ban hành hướng dẫn tạm thời để cơ sở thực hiện và tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tổ chức Hội thảo để hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Thời gian tới, để xây dựng và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục của tiêu chí NTM, Văn phòng điều phối NTM tỉnh Lạng Sơn xác định phải tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó các xã đóng vai trò là nòng cốt vận động người dân tích cực tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng các khu dân cư kiểu mẫu. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm hướng vào đẩy nhanh tiến độ, nâng cáo chất lượng các khu dân cư kiểu mẫu.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 685

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)