Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới

06/10/2023 19:07 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Nhiều địa phương đang tích cực thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hướng tới “nông thôn mới hiện đại, thông minh”.


Chuyen-doi-so-NTM.jpg

Chuyển đổi số là "chìa khóa" phát triển kinh tế

Tháng 3/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn-thành thị, phù hợp với chuyển đổi số của tỉnh, chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và từng bước hướng tới nông thôn mới (NTM) thông minh.

Theo đó, Nghệ An đẩy mạnh phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM; trên 70% xã có HTX tham gia mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của xã, 100% số huyện có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của huyện và trong đó có 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số; có ít nhất 50% số xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh, trật tự, môi trường, văn hóa,...) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến;

Xây dựng thí điểm mô hình cấp huyện về chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu về nông thôn mới trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) đồng bộ, kết nối và liên thông. Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 8 mô hình để địa phương khác tham quan, học tập, nhân rộng…

Tỉnh Sóc Trăng cũng dành nguồn kinh phí đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng NTM. Theo ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, trong ba năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện xây dựng NTM của tỉnh đạt trên 8.300 tỉ đồng, trong đó, chuyển đổi số luôn được ưu tiên.

Tỉnh Sóc Trăng phấn đấu cuối năm 2023, có thêm 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM (Châu Thành và Cù Lao Dung), nâng tổng số toàn tỉnh đến cuối năm 2023 có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Chuyển đổi số trong xây dựng NTM được UBND tỉnh Phú Thọ xác định là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Để nâng cao giá trị nông sản, tiêu thụ nhanh, Phú Thọ đã triển khai các ứng dụng thanh toán trực tuyến; phối hợp, hỗ trợ các nhà cung cấp, nhà sản xuất, các hợp tác xã, làng nghề, trang trại giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử (giaothương.net.vn; nongsan.phutho.gov.vn, Postmart-VNPost, Viettelpost; Cổng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của tỉnh, mạng Internet, các ứng dụng livestream bán hàng trực tuyến...) đối với các sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP từ hạng 3 sao trở lên...

Mục tiêu chuyển đổi số trong xây dựng NTM

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, chuyển đổi số trong xây dựng NTM là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 3 trụ cột: Phát triển chính quyền số ở nông thôn; phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn; phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.

Chuyển đổi số trong xây dựng NTM để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, trên cơ sở kế thừa, tiếp tục phát triển, hoàn thiện kết quả các chương trình, dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan đã và đang triển khai, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và bền vững…

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM, có ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới;

50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về thông tin và Truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số.../.

Đức Huy

Lượt truy cập: 413

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)