Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023

14/10/2023 07:27 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Tối ngày 13/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và Biểu dương 63 HTX tiêu biểu.


vinh-danh-nong-dan-gioi.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ

Tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và Biểu dương 63 HTX tiêu biểu toàn quốc

Tối 13/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và Biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc. 

Phát biểu tại Lễ tôn vinh ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, các cấp Hội Nông dân có vai trò quan trọng trong việc tổ chức vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trong những năm qua các cấp Hội đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Đảng, Nhà nước ta. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định việc xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” với tinh thần: xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao… Thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và phát triển của đất nước. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” diễn ra phong phú và sôi nổi, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, 100 nông dân xuất sắc và 63 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh hôm nay là những đại diện xuất sắc nhất trong hàng triệu nông dân tiêu biểu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế, là những tấm gương người thực, việc thực, đầy sức thuyết phục trong cộng đồng.

Trong tình hình mới, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức phải quyết tâm vượt qua. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp về các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của nông dân. Lan tỏa mạnh mẽ gương người tốt việc tốt, để những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hợp tác xã nông nghiệp thành đạt trở thành hạt nhân nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng nông thôn của cả nước.

Đối với 100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục đi đầu trong hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh; tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao để đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng, phát triển và gìn giữ thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Hội Nông dân các cấp cần chú trọng hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ số, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh; nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, thông minh; nông nghiệp kết hợp công nghiệp, nông nghiệp kết hợp dịch vụ. Thường xuyên quan tâm nguyện vọng của nông dân, nắm bắt các vấn đề thực tiễn; thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã vinh danh 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu và 100 nông dân xuất sắc năm 2023.

Năm 2023 là năm đầu tiên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Biểu dương 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập. Đây là hoạt động góp phần lan toả, khuyến khích thu hút nhiều nông dân tham gia vào các thành phần kinh tế tập thể, nhất là mô hình Hợp tác xã, từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản xuất quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiệu quả.

100 Nông dân xuất sắc năm 2023 được bình chọn hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, đặc biệt xuất hiện những nông dân xuất sắc hoạt động trong lĩnh vực du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn; nhiều nông dân thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Nhiều phát minh, sáng chế của nông dân xuất sắc hữu ích, đóng góp hiệu quả cho quá trình sản xuất của nông dân. Nhiều nông dân xuất sắc có mô hình hợp tác xã, liên kết sản xuất có hiệu quả.

"Việc vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu là vinh danh ý chí tự lực, tự cường, tài năng, sáng tạo của người nông dân đã hết lòng vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh", chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh tại buổi lễ.

Cả nước đã có 3.645 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 112.594 hội viên

Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm Khóa IX, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã trở thành một trong những thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đất nước, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội".

Hoạt động của các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã thu hút gần 570.000 lượt hộ nông dân tham gia các dự án Nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng, thành lập trên 23.000 mô hình KTTT hoạt động có hiệu quả. Trong đó, trên 3.800 hợp tác xã và trên 19.000 tổ hợp tác có doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 4,7 tỷ đồng, lợi nhuận 350 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân mỗi tổ hợp tác khoảng 240 triệu/năm, lợi nhuận đạt gần 40 triệu/năm; số hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên ngày càng tăng với trên 700 hợp tác xã (chiếm gần 20%).

Theo Cục Kinh tế hợp tác (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số lượng HTX có xu hướng tăng trong giai đoạn 10 năm 2013-2022, tốc độ tăng bình quân khoảng 4,8%/năm. Nếu như năm 2013 chỉ có 1.029 HTX thành lập mới thì năm 2022 số HTX thành lập mới đạt khoảng 2.600 HTX (trong năm 2022 giải thể 564 HTX).

Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX và THT đều tăng trong giai đoạn 10 năm từ 2013 đến 2022, ngoại trừ sụt giảm mạnh về mặt doanh thu, lợi nhuận trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Năm 2022, doanh thu bình quân một HTX đạt 3.592 triệu đồng/HTX/năm, tăng 867 triệu đồng (tăng khoảng 31,8%) so với năm 2013. Theo số liệu cập nhật trên Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, 7 tháng đầu năm 2023, cả nước thành lập mới 1.626 HTX, tăng 14,33% so với cùng kỳ 7 tháng năm 2022 (1.393 HTX). Các HTX thành lập mới chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 64,64% (1.051 HTX), công nghiệp chế biến, chế tạo 13,16% (214 HTX), và các HTX phi nông nghiệp khác chiếm 22,2% (361 HTX).

Theo quan sát của ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Kinh tế Trung ương, trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam luôn xác định tham gia phát triển KTTT, HTX là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, chú trọng xây dựng các mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động theo phương thức "5 tự", "5 cùng", góp phần đẩy mạnh quá trình tham gia phát triển KTTT, HTX. Đến nay cả nước đã có 3.645 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 112.594 hội viên, 36.363 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 482.362 hội viên./.

Đức Huy

Lượt truy cập: 539

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)