Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Những con số ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành Hà Nội năm 2021

22/11/2023 19:30 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại một số huyện ngoại thành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ những thành tựu đạt được, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.


q40.jpg

 Những con số ấn tượng

Thời gian qua, công tác xây dựng NTM của nước ta nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng. Theo đó, nhiều quận, huyện, thị xã của Thủ đô đã tích cực triển khai, vận động người dân tham gia xây dựng thôn xóm xanh - sạch - đẹp. Các nếp sống văn hóa được hình thành trong các khu dân cư, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo, thu nhập và đời sống vật chất - tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, quá trình triển khai xây dựng NTM của các huyện ngoại thành đã có nhiều bước tiến. Điển hình như tại huyện Thường Tín, thực hiện chỉ đạo của T.Ư và TP.Hà Nội, công tác xây dựng NTM huyện Thường Tín đã đạt nhiều kết quả. Trong 5 năm, tổng đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM của Thường Tín là 1.421,78 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 18,6 tỷ đồng và tự nguyện hiến tặng hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình giao thông, công trình phúc lợi.

Trong 4 năm (2016-2019) huyện Thường Tín có thêm 18 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành xây dựng NTM ở 28/28 xã, 1 xã đạt NTM nâng cao. Đối với tiêu chí huyện NTM đạt 9/9 tiêu chí; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; được đoàn thẩm tra của thành phố chấm điểm đạt 98/100 điểm. Huyện cũng được Văn phòng Điều phối NTM T.Ư đánh giá đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020.

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp

Tương tự, công tác xây dựng NTM cũng được tích cực triển khai tại huyện Mê Linh. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng NTM được Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp; sự tham gia, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, đạt được kết quả tích cực. 

Trong 5 năm, huyện Mê Linh đã huy động xã hội hóa trên 195 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng NTM. Xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch sản xuất nông nghiệp tại 13 xã, tạo tiền đề và nền tảng để khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm đạt 2,533 tỷ đồng, trong đó, dự án thành phố quản lý giao huyện làm chủ đầu tư là 658 tỷ đồng, dự án do huyện quản lý là 1.875 tỷ đồng. Hoàn thành xây dựng NTM 16/16 xã; tập trung triển khai xây dựng NTM nâng cao tại các xã Đại Thịnh, Liên Mạc.

Còn tại huyện Thạch Thất, Huyện ủy đã huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM. Công tác xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia; tập trung chỉ đạo ưu tiên nguồn vốn đầu tư để hoàn thành các tiêu chí cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất và đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM tại các huyện ngoại thành trong giai đoạn 2015-2020 chính là bước đệm quan trọng để chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 507

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)