Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Mường Chà: Tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình

22/11/2023 19:20 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Những năm qua, từ các nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất... huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã đầu tư xây dựng nhiều công trình cầu, đường, trường, lớp học, kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất cho người dân.


q39.jpg

 Thời gian qua, lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Mường Chà có những chuyển biến, bước đầu thay đổi cơ cấu và nâng cao hiệu quả đầu tư theo hướng tích cực. Các dự án đang triển khai thi công và đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cơ bản đáp ứng công tác quản lý chất lượng, được các đơn vị nhà thầu xây lắp thực hiện và chấp hành nghiêm yêu cầu của đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư; với tổng vốn 129.207,81 triệu đồng (gồm vốn kế hoạch năm 2021 và năm trước chuyển sang).

Huyện Mường Chà đang triển khai hàng chục công trình, dự án lớn, nhỏ từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng được chủ đầu tư quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Dự án hoàn thành đã được các cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra và đánh giá đáp ứng yêu cầu. Nhiều dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân như: Kè bảo vệ ruộng và khu dân cư bản Mường Tùng xã Mường Tùng; kè bảo vệ ruộng lúa, bản Nậm Nèn, xã Nậm Nèn; Nâng cấp hệ thống thoát nước khu A, thị trấn Mường Chà; Nhà đa năng Trường Tiểu học thị trấn Mường Chà...

Bên cạnh những công trình thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám sát thi công theo quy định vẫn còn một số ít công trình trong quá trình thi công chưa thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám sát. Công trình kè bảo vệ ruộng và khu dân cư Na Pao, bản Na Sang, xã Na Sang do UBND huyện Mường Chà làm chủ đầu tư; với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 457,74m. Mục tiêu kè chống sạt lở, bảo vệ khoảng 5ha ruộng lúa 2 vụ và diện tích đất ở của người dân bản Na Pheo và Na Sang, xã Na Sang (huyện Mường Chà). Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hải Thương tỉnh Điện Biên.

Thực tế cho thấy, ở đâu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng (nhà thầu; chủ đầu tư; cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình, thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng...) chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc do mình thực hiện; đồng thời, cấp ủy, chính quyền và mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm đến giám sát đầu tư của cộng đồng thì ở đó chất lượng các công trình xây dựng được nâng lên. 

 Để nâng cao chất lượng các công trình xây dựng; cấp ủy, chính quyền và mặt trận Tổ quốc các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đối với các ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban Quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng kết cấu hạ tầng; kiểm tra kỹ năng lực các đơn vị thi công, kiểm soát chặt chẽ vật tư, vật liệu của nhà thầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường; cương quyết và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các nhà thầu thi công không chấp hành, tuân thủ và không đảm bảo chất lượng công trình.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 503

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)