Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Infographics: Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp

03/09/2023 10:43 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Phấn đấu đến năm 2025, số lượng HTX NN hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên trong tổng số HTX NN cả nước... Đó là nội dung trong Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 vừa được Chính phủ ban hành.


htx-2023-NTM.jpg

Đức Huy

Lượt truy cập: 266

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)