Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Infographic: Chương trình MTQG dân tộc và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025)

10/08/2023 07:39 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Một số chỉ tiêu ước đến 31/12/2023 hoàn thành, vượt mục tiêu kế hoạch giao: Tỉ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số bình quân đạt 3,40% (đạt so với mức trên 3% mục tiêu kế hoạch giao); tỉ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh;...


ctrinh-muctieuquocgia-khu-vuc-mien-Nui.jpg

Đức Huy

Lượt truy cập: 318

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)