Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Infographic: Đến hết năm 2025 có 99% số xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh

07/08/2023 07:28 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Đến hết năm 2025 có 99% số xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh - Đó là mục tiêu của Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân khu vực nông thôn ngang với thành thị.


NTM-giau-co-thinh-vuong.jpg

Đức Huy

Lượt truy cập: 333

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)