Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Infographic: Huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn mới

01/08/2023 18:21 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Chương trình hành động với 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, để phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.


infographic-5-9-nhiem-vu-giai-phap-nong-thon-moi.png

Đức Huy

Lượt truy cập: 310

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)