Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 03/03/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Infographic: Vĩnh Phúc hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh trên nền tảng số

02/08/2023 07:05 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.


Vinh-Phucntmthongminh02.png

Đức Huy

Lượt truy cập: 361

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)