Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Infographic: Mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 của Hà Nội

01/08/2023 07:00 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Đến năm 2025, Hà Nội đặt mục tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và thu nhập.


infographic-muc-tieu-xay-dung-nong-thon-moi-den-nam-2025-cua-ha-noi.jpg

Đức Huy

Lượt truy cập: 297

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)