Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Infographic: Diện tích gieo cấy lúa mùa năm 2023 ước đạt 1.544,5 nghìn ha

23/10/2023 18:56 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Diện tích gieo cấy lúa mùa năm 2023 ước đạt 1.544,5 nghìn ha; cả nước hoàn thành sản xuất vụ lúa hè thu với diện tích thu hoạch ước đạt gần 2 triệu ha. Tháng 10/2023, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định; diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước đạt 31,3 nghìn ha, giảm 5,6%.


sx-nong-nghiep-thang-10.jpg

Đức Huy

Lượt truy cập: 373

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)