Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Infographic: Kế hoạch chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới tại Bắc Kạn

10/11/2023 07:50 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025.


CDS-Bac-Kan.png

Đức Huy

Lượt truy cập: 412

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)