Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Hội Nông dân TP Cần Thơ phối hợp với Sở NNPTNT, Ban Dân tộc cùng hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021-2025

21/11/2023 20:05 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 11/2, Hội Nông dân TP. Cần Thơ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NNPTNT), Ban Dân Tộc TP đã ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.


q29.jpg

 Theo đó, chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Hội Nông dân TP Cần Thơ và NNPTNT TP Cần Thơ về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn TP.

Nội dung phối hợp giữa hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; đăng ký quản lý mã vùng và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát vật tư; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hai ngành cũng phối hợp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; phối hợp trong xây dựng NTM; tổ chức hiệu quả hoạt động đào tạo nghề, tập huấn nông dân nhằm nâng cao năng lực cộng đồng, vai trò của chủ thể trong xây dựng NTM; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức các diễn đàn nông nghiệp và giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người nông dân thế hệ mới.

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 Hội Nông dân và Ban Dân tộc TP Cần Thơ có hai nội dung chính. Một là phối hợp trong thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan và phối hợp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 – 20020, giai đoạn I từ 2021-2025.

Tại lễ ký kết, Hội Nông dân 8 quận huyện của TP Cần Thơ cũng ký kết chương trình nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 205

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)