Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Huyện Ba Vì có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

21/11/2023 19:40 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Năm 2021, huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.


q24.jpg

 Năm 2021, huyện Ba Vì thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 – 2025". Sau một thời gian thực hiện, hiện nay huyện Ba Vì đã đạt được những thành quả ban đầu. 

Báo cáo tại buổi kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2022 và tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới tại huyện Ba Vì, ông Đỗ Mạnh Hưng – Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho hay: Năm 2022, huyện Ba Vì tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp ngay từ vụ Xuân, cơ cấu giống lúa 95% diện tích gieo cấy giống lúa ngắn ngày, đến nay đã gieo cấy được 4.600 ha, đạt 70,8% kế hoạch.

Đối với cây màu tập trung gieo trồng trong tháng 2 và đầu tháng 3/2022, các giống cây màu vụ Xuân gồm: Cây ngô, ngô sinh khối, ngô ngọt, ngô rau, cây đậu tương, rau các loại.

Năm 2021, huyện Ba Vì đã có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Như vậy, đến nay huyện Ba Vì đã có 100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản đạt 9.180 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,2%, hệ số sử dụng đất đạt 2,4 lần, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 175 triệu đồng/ha.

Đối với nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong năm 2022, huyện Ba Vì sẽ tập trung nâng cao giá trị trồng trọt, chăn nuôi, thực hiện sản xuất liên kết theo chuỗi, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cơ giới hóa trong nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh kinh tế nông thôn; Nâng cao đời sống nông dân; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và Huy động, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Ngoài ra, huyện Ba Vì sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đồng bộ. Đẩy mạnh xây dựng hình thành các cụm công nghiệp mới; nâng cấp các chợ dân sinh; Tích cực nghiên cứu cơ chế thị trường, nhu cầu đặt hàng để mở rộng vùng sản xuất theo hướng an toàn, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đối với công tác giáo dục, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đảm bảo đưa học sinh trở lại trường học an toàn và quan tâm đến công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đối với sản xuất nông nghiệp, đảm bảo hệ thống thủy lợi, phát huy thế mạnh về nguồn nước sạch, không khí sạch, đất sạch hình thành những vùng sản xuất canh tác giá trị cao.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 205

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)