Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/12/2023

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỚI NÔNG THÔN

Sơ kết chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều mô hình hay giúp hội viên làm giàu

18/11/2023 20:25 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Tại hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng những miền quê đáng sống, Hội Nông dân đóng vai trò quan trọng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.


q10.jpg 

Chiều ngày 17/3, UBND tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

Tại hội nghị, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: Trong năm 2021, dù gặp khó khăn về tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng các cấp Hội Nông dân tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các đề án sản xuất do chính quyền các cấp ban hành gắn xây dựng nông thôn mới. Hội tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động cán bộ, hội viên, nông dân ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Hội vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, hợp tác liên kết, sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình kinh tế tiêu biểu để nông dân học tập, làm theo.

Năm 2021, các cấp Hội trong tỉnh tổ chức được 13.827 buổi tuyên truyền cho 1.444.898 lượt hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội Nông dân cũng đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Theo đó, Hội tuyên truyền và phát động hộ gia đình nông dân đăng ký và phấn đấu trở thành hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Kết quả, năm 2021 số hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân SXKD giỏi các cấp 146.708 hộ.

Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng được 269 mô hình mô kinh tế hiệu quả. Các cấp hội đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thành lập 118 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã.

Năm 2021, các cấp hội vận động hội viên giúp đỡ được 515 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Trong đó có một số mô hình nổi bật như: "mô hình sinh kế giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững" ở Đô Lương, Tương Dương, Anh Sơn, Tân Kỳ; mô hình "Ngân hàng bò", ở Quỳnh Lưu, Nghi Lộ, Kỳ Sơn; mô hình "viên gạch nông dân" ở Quỳ Châu.

Hội làm cầu nối giúp nông dân làm giàu

Trong những năm qua, hoạt động phối hợp giữa Hội Nông dân với các sở, ngành ngày càng đi vào thực chất và mang lại hiệu quả cao hơn. Cụ thể, Hội Nông dân phối hợp với Sở NNPTNT triển khai xây dựng 10 mô hình kinh tế, trong đó có 7 mô hình về "Nuôi dê sinh sản"; 3 mô hình "Nuôi gà thịt theo hướng an toàn sinh học". Hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức 13 lớp tập huấn trang bị kiến thức về nông sản thực phẩm an toàn và an toàn vệ sinh trong sản xuất nông nghiệp cho trên 1.000 hội viên nông dân tham gia.

Hội Nông dân phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình nông dân thuộc diện chính sách, chăm sóc người có công ở địa phương… Phối hợp tổ chức 215 buổi tuyên truyền chủ trương chính sách về dạy nghề, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, phòng chống tai nạn, thương tích cho 10.750 lượt hội viên nông dân; tổ chức trên 100 buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 3.500 lượt nông dân.

Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ xây dựng 2 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương Hội. Tổ chức 22 lớp tập huấn tuyên truyền và hướng dẫn sản xuất thiết bị lọc nước ngầm phục vụ sinh hoạt cho 125 cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu tham gia...

Xây dựng nông thôn mới không thể thiếu vai trò của Hôị Nông dân

Đó là nhấn mạnh tại hội nghị của ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và các sở, ngành với Hội Nông dân các cấp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, ông Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng và tính thiết thực của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Hội Nông dân tiếp tục triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong xây dựng nông thôn mới như: Đẩy mạnh phong trào xây dựng "Hàng cây nông dân ơn Bác", "Vườn chuẩn nông thôn mới", "Vườn mẫu nông dân"; hưởng ứng Chương trình "Trồng 1 triệu cây xanh" giai đoạn 2021- 2023; xây dựng, nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường. 

Cùng với đó, tích cực hỗ trợ phát triển các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo gắn chương trình OCOP và phát triển HTX trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; phối hợp công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của nông dân về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành trong tỉnh Nghệ An đã đánh giá cao kết quả phối hợp khá toàn diện trên các lĩnh vực với Hội Nông dân; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quá trình phối hợp. 

Theo đó, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với một số sở, ban, ngành chưa được thường xuyên; một số ngành và địa phương chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện để các cấp Hội tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chưa giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nông dân thông qua các cấp Hội.

Kết luận tại hội nghị, ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề nghị của Hội Nông dân tỉnh về bố trí kinh phí để Hội Nông dân thực hiện các nội dung liên quan trách nhiệm của Hội Nông dân được xác định trong Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Hội Nông dân tỉnh phối hợp các ngành liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phụ phế phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2022 - 2025" và giao cho Hội Nông dân tổ chức thực hiện.

Theo danviet.vn

Lượt truy cập: 162

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)